sty 12 2017

Spotkanie: ujawnianie danych niefinansowych. Fakty

Lokalizacja: Polska,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza firmy objęte nowym obowiązkiem na spotkanie pt. Ujawnianie Danych Niefinansowych. Fakty.

12 stycznia, czwartek, godz. 10:30-12:30 – NOWY TERMIN

Projekt ustawy o zmianie Ustawy o rachunkowości, która ma zaimplementować Dyrektywę 2014/95/UE z 22.10.2014 dotyczącą ujawniania danych pozafinansowych.

Nowe obowiązki mają dotyczyć jednostek zainteresowania publicznego (m.in. banków, instytucji finansowych i spółek giełdowych) liczących pow. 500 pracowników i spełniających określony wymóg finansowy.

Chcemy jak najrzetelniej przedstawić informacje związane z nowymi obowiązkami, rozwiać wątpliwości, wyjaśnić kwestie sporne.

Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawiciela Ministerstwa Finansów, odpowiedzialnego za zmianę prawną.

Zgłoszenia ze strony firm objętych obowiązkiem prosimy kierować na adres: biuro@fob.org.pl

Zastrzegamy możliwość zmiany daty spotkania, w przypadku, jeśli ustawa zostanie wprowadzona po 6 grudnia 2016.