maj 09 2013

Spotkanie: Społeczeństwo FAIR

Lokalizacja: Polska,

Warszawa

19:00

 

Zapraszamy do Sejmu na kolejne spotkanie Parlamentarnego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju Społecznego – „Społeczeństwo FAIR”. Spotkanie odbędzie się 9 maja o godzinie 19.00 na terenie Sejmu RP. Tym razem porozmawiamy o prawie do pracy jako elemencie praw człowieka.

Źródłem ubóstwa i wykluczenia społecznego jest bezrobocie lub złe warunki pracy, w tym wyzysk. Tymczasem prawo do pracy oraz do prawo godnych warunków pracy uznawane jest w Europie za jeden z fundamentów praw człowieka. Czas skończyć z mitem przedsiębiorcy jako tego, kto daje pracę, a zatem powinien być szczególnie faworyzowany przez państwo. To pracownicy dają swoją pracę i to oni wypracowują zysk przedsiębiorstwa, często pracując w skrajnie złych warunkach, często padając ofiarą nieuczciwości zatrudniających ich przedsiębiorców. Co oznacza pojęcie prawa do pracy i godne warunki pracy? Czy pomiędzy przedsiębiorcami a pracownikami pracy najemnej istnieje nieusuwalny konflikt klasowy? Jak walczyć w Polsce o respektowanie prawa do pracy?

W spotkaniu wezmą udział:
posłanka Anna Grodzka – tym razem w roli współpanelistki,
dr hab. Jacek Kochanowski, wykładowca Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW,
Patryk Kosela oraz Łukasz Ługowski z Wolnego Związku Zawodowego Sierpień’80,
Bartosz Mendyk – prawnik, doktorant prof. Jaskierni na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, działacz Ruchu Palikota w Mińsku Mazowiecki.

ZGŁOSZENIA;
Aby wziąć udział w spotkaniu należy przysłać swoje imię i nazwisko na adres spoleczenstwofair@gmail.com.
W e-mailu zwrotnym otrzymają Państwo wszelkie informacje dotyczące spotkania.
Uwaga: zgłoszenia tylko do 8 maja!

Źródło: materiały organizatora