kwi 26 2017

Spotkanie w ramach Karty Różnorodności „Jak zorganizować Dzień Różnorodności?”

26 kwietnia 2017 roku w siedzibie firmy Siemens w Warszawie odbędzie się spotkanie z elementami warsztatu w ramach programu Karta Różnorodności. Goście spotkania będą mogli podzielić się doświadczeniami i zebrać inspiracje na temat organizacji Dni Różnorodności w miejscu pracy i poznać podstawy zarządzania wiekiem i możliwości wykorzystania w tym celu mentoringu.

Miejsce

Siedziba firmy Siemens

ul. Żupnicza, Warszawa

Termin

26 kwietnia br
Godz.10.00-14.00

Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona. Partnerom Forum Odpowiedzialnego Biznesu przysługuje prawo pierwszeństwa podczas rejestracji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: agnieszka.klopotowska@fob.org.pl podając imię, nazwisko i nazwę organizacji, którą się reprezentuje.

Program spotkania

CZĘŚĆ I, godz. 10.00-12.00

Jak zorganizować Dzień Różnorodności w firmie?

10-10.10

Powitanie Uczestniczek i Uczestników spotkania, wprowadzenie – Dominika Bettman, Anna Grosiak, Siemens

10.10-10.15

Dlaczego Karta Różnorodności w organizacji ma znaczenie? Rola komunikacji wewnętrznej, w tym inicjatyw takich, jak organizacja Dnia Różnorodności,  dla upowszechnienia idei różnorodności w firmie – Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

10.15 – 10.45

Prezentacja doświadczeń firm z organizacji Dnia Różnorodności

  • Marcelina Pytlarczyk – Orange Polska
  • Iwona Fluder – Nestle
  • tbc

10.45 – 11.30

Praca warsztatowaJak zorganizować Dzień Różnorodności w firmie?

11.30 – 12.00

Prezentacja wyników pracy w grupach; podsumowanie, przygotowanie do wydania INFOGRAFIKI

PRZERWA

CZĘŚĆ II, godz. 12.15 – 13.40

Zarządzanie wiekiem w organizacji, mentoring jako narzędzie wspierające

12.15 – 12.45

Czemu zarządzanie wiekiem jest ważne dla przyszłości i rozwoju organizacji? – wprowadzenie do tematu – dr Anna Jawor-Joniewicz, IPiSS – organizatora konkursu Lider zarządzania zasobami ludzkimi https://www.ipiss.com.pl/lider-zarzadzania-zasobami-ludzkimi).

12.45 – 13.00

Badanie na temat różnych pokoleń w miejscu pracy – prezentacja celu i założeń – Anna Grosiak,

Siemens

13.00 – 13.20

Mentoring katalizatorem zarządzania różnorodnością – Alicja Gotowczyc, Forum Mentorów

13.20 – 13.40

Podsumowanie spotkania; propozycja uruchomienia wspólnego programu cross-mentoringowego oraz informacje o Ogólnopolskim Dniu Różnorodności – Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu