lip 02 2014

Spotkanie konsultacyjne Global Compact z przedstawicielami organizacji biznesowych

Lokalizacja: Świat,

Grupy związane z przemysłem oraz organizacje stowarzyszenia branżowe odgrywają bardzo istotną rolę w postępie w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ich szczególna rola polega na promocji wśród swoich członków i wsparcia działań, dzięki którym realizowane są kluczowe cele związane z tym zagadnieniem. Spotkanie organizowane 9 września przez Global Compact będzie przestrzenią wspólnej wymiany doświadczeń i dyskusji . Będzie także szansą by omówić najważniejsze z punktu widzenia firm zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem.

Źródło: informacja prasowa