paź 09 2018

Spotkanie interesariuszy EU Talent

Lokalizacja: Polska,

9 października w Warszawie odbędzie się drugie spotkanie interesariuszy EU Talent, koordynowanego w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu projektu CSR Europe. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Szpitalnej 5/5 w Warszawie.

Spotkanie, będzie miało na celu wypracowanie rekomendacji dotyczących staży i praktyk zawodowych, które w ostatniej fazie projektu zostaną przekazane Komisji Europejskiej. Dlatego też wspólnie z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, kadr kształcącej młodych, organizacji wspierających zatrudnianie młodych a także z uczniami i wszystkimi zainteresowanymi, chcielibyśmy się zastanowić nad najważniejszymi przeszkodami i problemami, które stają na drodze do organizowania odpowiedzialnych praktyk zawodowych oraz korzyści jakie z nich płyną dla różnych grup. W tej części spotkania poznamy refleksje Marzeny Kozłowskiej i Krzysztofa Nowaka z Zespołu Szkół Techniczncych w Międzychodzie oraz Katarzyny Tulkis-Błesnowskiej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Przybliżymy również możliwość zgłoszenia praktyk własnej firmy do projektu i promowanie przez to odpowiedzialnych działań z zakresu praktyk zawodowych (link do naboru praktyk).

Karolina Wrześniewska ze Skanska Property Poland przybliży temat z perspektywy osoby zajmującej się w firmie działem HR oraz perspektywy młodych ludzi odbywających w firmie staże.

Monika Dymek i Damian Kupczyk z ABC Czepczyński, firmy reprezentującej sektor MŚP, zainspirują natomiast swoimi działaniami do organizacji praktyk w firmie, przybliżą rozwiązania, które w niej wprowadzono i korzyści z nich płynące.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest rejestracja. Zainteresowanie należy zgłosić drogą mailową Marcie Borowskiej (marta.borowska@fob.org.pl)

Program

11.00 – 11.05 Powitanie

11.05 – 11.20 O projekcie „EU Talent”

Prezentacja- Marta Borowska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

11.20 – 11.40 Praktyki i staże a HR i młodzi ludzie

Prezentacja – Karolina Wrześniewska, Skanska Property Poland

11.40 – 12.00 Praktyki zawodowe w MŚP

Prezentacja – Monika Dymek, ABC Czepczyński

Damian Kupczyk, ABC Czepczyński

12.00 – 13.00 Praktyki zawodowe a interesariusze

Krótkie prezentacje i dyskusja

  • Monika Dymek i Damian Kupczyk, ABC Czepczyński
  • Katarzyna Tulkis-Błesnowska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  • Marzena Kozłowska i Krzysztof Nowak, Zespół Szkół technicznych w Międzychodzie
  • Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie

13.00 – 14.30 Co dalej z praktykami zawodowymi?

Praca nad rekomendacjami

14.30 – 15.30

Lunch

O projekcie

EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) to program CSR Europe, finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym i średniej wielkości firmom w zapewnieniu większej liczby miejsc i lepszych warunków dla stażystów.

Dzięki udziałowi w projekcie EU Talent firmy mogą:

  • dowiedzieć się, jakie korzyści może czerpać firma z zatrudnienia stażystów
  • wziąć udział w serii tematycznych webinariów, które będą okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń
  • dowiedzieć się, co zmienić w wewnętrznych procesach firmy, aby zapewnić stażystom optymalne warunki
  • rozpropagować swoją markę, stając się ambasadorem stażystów lub zapewniając swojej firmie miejsce w rankingu europejskich programów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu)
  • wziąć udział w dialogu dotyczącym stosownej polityki na szczeblu krajowym i europejskim

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent.

źródło: informacja własna