sie 25 2010

Spotkanie informacyjne na temat Centrów Rozwoju Lokalnego i ekologicznej działalności gospodarczej

Lokalizacja: Polska,

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Centrum Europejskie Zrównoważonego Rozwoju serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, władz samorządowych, placówek publicznych, pracodawców oraz osoby zainteresowane na spotkanie informacyjne dotyczące wypracowanego rezultatu projektu realizowanego w ramach IW EQUAL pt. „Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej ekologicznych organizacji z Europy Zachodniej” i jego cech modelowych.

Spotkanie odbędzie się w Płocku w dniu 18 czerwca 2008 roku o godzinie 13:00 w Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Misjonarskiej 22.

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z wypracowanym podczas trwania projektu, modelem ekologicznej działalności gospodarczej składającym się m.in. z opisu rozwiązań formalno-prawnych, instytucjonalnych, ekonomicznych oraz katalogu wzorców (biznes planów) ekologicznej działalności gospodarczej. Podczas spotkania omawiane będą m.in. przykładowe modele ekologicznej działalności gospodarczej w tym Centra Rozwoju Lokalnego jak również możliwości pozyskania dofinansowania na działania projektowe. Spotkanie służyć ma również nawiązaniu współpracy, wymianie doświadczeń oraz promocji dobrych praktyk. Przewidywany czas trwania spotkania to 1,5-2 godziny.

Spotkanie jest bezpłatne, wszyscy uczestnicy otrzymają wypracowany model na płycie CD zawierający m.in.

 • prezentacje i opis działania powstałych w wyniku projektu Centrów Rozwoju Lokalnego/ośrodków edukacji ekologicznej,
 • przykładowe biznesplany ekologicznej działalności gospodarczej,
 • materiały szkoleniowe omawiające takie tematy jak:
  • podstawowe pojęcia przedsiębiorczości,
  • plany marketingowe,
  • formalności rejestracyjne,
  • wybrane zagadnienia prawa cywilnego dotyczące umów,
  • pozyskiwanie środków na zakładanie i prowadzenie ekologicznej działalności gospodarczej,
  • przykłady działalności gospodarczej z zakresu ochrony środowiska i ekologii,
  • studia przypadku.

Osoby, które na spotkaniu wyrażą zainteresowanie mogą liczyć w późniejszym terminie na doradztwo w zakresie:

 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • aspektów prawnych, ekonomicznych i finansowych
 • pozyskiwania środków
 • informacji o rodzajach i formach ekologicznej działalności gospodarczej

Planowane jest także uruchomienie platformy e-learningowej.