sty 30 2013

Spotkanie inaugurujące Certyfikat Zielony Sklep

Lokalizacja: Polska,

Warszawa

11.30

 

30 stycznia w Warszawie odbędzie się spotkanie inaugurujące wprowadzenie na rynek Certyfikatu Zielony Sklep organizowane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem merytorycznym spotkania.

Termin: 30 stycznia 2013 r., godz. 11.30

Miejsce: siedziba PKPP Lewiatan w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Zapisy: Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc konferencja ma charakter zamknięty. Udział jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o kontakt z Aleksandrą Pacułt (aleksandra.pacult@fpds.pl).

Celem spotkania jest zaprezentowanie Certyfikatu Zielony Sklep, który jest pierwszym w Polsce standardem ekologicznym dedykowanym podmiotom branży handlowo-usługowej posiadającym punkty sprzedaży detalicznej. Powstał w wyniku współpracy firmy Tchibo Warszawa i organizacji pozarządowej Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Jego wytyczne wypracowane zostały na podstawie międzynarodowych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności ISO26000 i zasad raportowania zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative. Standard skierowany jest do firm, które funkcjonują w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami przejrzystości i ładu korporacyjnego, a ich relacje z interesariuszami oparte są na poszanowaniu praw człowieka. Pierwszy Certyfikat Zielony Sklep otrzymały sklepy Tchibo.

Plan spotkania:

11:30 | Certyfikat Zielony Sklep

nowy standard dla firm branży handlu detalicznego

Ewa Figórska, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

11:50 | Sklepy Tchibo

droga do Certyfikatu Zielony Sklep

Ewelina Wasilewska, Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

12:05 | Zielone Standardy w biznesie

panel dyskusyjny

prof. Witold Orłowski, PwC Polska

Marcin Grzybek, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Agata Staniewska, PKPP Lewiatan

12:35 | Zakończenie spotkania