cze 26 2015

II spotkanie grupy roboczej ds. OZE i efektywności energetycznej wokół Platformy Zrównoważona Energia

Lokalizacja: Polska,

Agenda spotkania:
26.06.2014 r., w godz. 09:30-11:30
Sala A i B
Ministerstwo Gospodarki

Celem spotkania jest zidentyfikowanie w ramach pracy warsztatowej działań tzw. „actions”, podejmowanych przez biznes, w celu poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, których realizacja wymaga wsparcia i zaangażowania administracji. Wypracowane propozycje pozwolą na określenie konkretnych działań i stworzą praktyczny wymiar funkcjonowania Platformy Zrównoważona Energia oraz pozwolą na wybranie tematów, którym zostaną poświęcone kolejne spotkania grupy roboczej ds. OZE i efektywności energetycznej.

Plan spotkania:

1. Przedstawienie informacji nt. wyzwań dla CSR i zrównoważonego rozwoju z perspektywy krajowej europejskiej (Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Gospodarki).

2. Przedstawienie założeń dotyczących roli Platformy Zrównoważona Energia- Platforma, jako narzędzie oferujące wsparcie administracji i Ministerstwa Gospodarki w realizacji działań podejmowanych zarówno przez biznes jak i organizacje pozarządowe w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

3. Praca warsztatowa – podział uczestników spotkania na 3 grupy:

  • Sektor publiczny (inicjatywy w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej podejmowane zarówno przez biznes jak i instytucje państwowe czy organizacje pozarządowe ukierunkowane swoim działaniem przede wszystkim na podmioty publiczne);
  • Sektor społeczny (inicjatywy w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej podejmowane zarówno przez biznes jak i instytucje państwowe czy organizacje pozarządowe ukierunkowane swoim działaniem przede wszystkim na osoby fizyczne);
  • Sektor rynkowy (inicjatywy w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej podejmowane zarówno przez biznes jak i instytucje państwowe czy organizacje pozarządowe ukierunkowane swoim działaniem przede wszystkim na przedsiębiorstwa).

4. Zidentyfikowanie proponowanych przez uczestników spotkania działań w grupach, w oparciu o następujące pytania:

  • Jakie działania/projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej ukierunkowane swoim działaniem na ww. sektory są lub będą podejmowane zarówno przez biznes jak i organizacje pozarządowe?
  • Jakie są bariery w realizacji tych działań/projektów, które wsparcie administracji mogłoby zniwelować?
  • Co jest potrzebne, aby umożliwić realizacje tych projektów/działań?
  • Jakich partnerów potrzeba do realizacji projektu/działań?
  • Jakie dalsze kroki wdrożenia i plany współpracy powinny zostać podjęte przez biznes/ NGO, aby umożliwić realizację projektów/działań?
  • W jaki sposób Platforma Zrównoważona Energia może wspierać realizację tych projektów? Co należy w niej zmienić/dodać?

Efektem prac warsztatowych będą propozycje działań, projektów, które mogłyby być wspierane przez administrację publiczną i MG poprzez Platformę Zrównoważona Energia oraz zaplanowanie wdrożenia tych projektów za pomocą m.in. organizacji spotkań grupy roboczej ds. OZE i efektywności energetycznej poświęconym tym projektom, współpracy bilateralnej, pracy w podgrupach, kanałów komunikacji itp.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, dn. 26.06.2014 r., w godz. 09:30-11:30.

Serdecznie zapraszamy do udziału i wstępne potwierdzenie obecności na adres mailowy: mwalencka@deloittece.com oraz Maciej.Witkowski@mg.gov.pl.