kwi 06 2011

Społeczne zaangażowanie instytucji finansowych w Polsce

Lokalizacja: Polska,

19 kwietnia w Centrum Zielna w Warszawie odbędzie się seminarium Forum Darczyńców w Polsce i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. „Społeczne zaangażowanie instytucji finansowych w Polsce”.

Termin: 19 kwietnia 2011 r., godz. 14:00-17:00

Miejsce: Centrum Konferencyjne Zielna, Warszawa, ul. Zielna 37, piętro VI

Program

14.00 – 14.30 Rejestracja uczestników

14.30 – 14.45 Otwarcie seminarium

  • Maria Zaguła-Holzer, Forum Darczyńców w Polsce
  • Małgorzata Ławrowska, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
  • Włodzimierz Grudziński, Związek Banków Polskich

14.45 – 15.05 Społeczne zaangażowanie Generali Deutschland Holding AG

  • Roland Krüger, Generali Zukunftsfonds, Niemcy

15.05 – 15.25 O zaangażowaniu społecznym instytucji finansowych w Polsce PwC i Forum Darczyńców

15.25 – 17.00 Społeczne zaangażowanie sektora finansowego – wzór do naśladowania? dyskusja panelowa

  • Bogdan Benczak, PZU SA
  • Roland Krüger, Generali Zukunftsfonds, Niemcy
  • Martyna Pajączek, DSA Financial Group
  • Maria Magdalena Winconek, BRE Bank SA
  • Prowadzenie: Irena Pichola, PwC

 

Wprowadzenie

Branża finansowa jest postrzegana jako lider filantropii korporacyjnej w Polsce. Według raportu „Fundacje korporacyjne w Polsce” firmy z branży finansowej najczęściej zakładają fundacje korporacyjne, w dotychczasowych czterech edycjach konkursu „Liderzy Filantropii” najwięcej uczestników reprezentowało sektor finansowy, a w badaniu „Menedżerowie 500” Forum Odpowiedzialnego Biznesu i GoodBrand aż ¼ respondentów wskazało sektor bankowy jako lidera odpowiedzialności społecznej.

Na seminarium przedstawione zostaną różne modele zaangażowania społecznego branży finansowej, wybrane dobre praktyki oraz tendencje wspólne dla całego sektora. Zaangażowanie społeczne polskich firm porównane zostanie z doświadczeniami niemieckimi, które zaprezentuje Przedstawiciel Generali Zukunftsfonds. Podczas dyskusji panelowej zastanowimy się, czy,a jeśli tak, to dlaczego sektor finansów i ubezpieczeń jest liderem wśród innych branż w Polsce na polu społecznego zaangażowania biznesu. Porozmawiamy o wykorzystaniu przez firmy swojej wiedzy i struktur oraz o tym, jak stosowanie się do wytycznych i procedur wynikających z promowanych standardów Corporate Community Investment (CCI) przekłada się na naprawianie rzeczywistych problemów społecznych. Przejrzymy się też zewnętrznym warunkom rozwoju filantropii firm, w tym wpływowi kryzysu ekonomicznego. Na koniec rozważymy możliwe kierunki rozwoju zaangażowania społecznego sektora bankowego i ubezpieczeniowego.