kwi 07 2010

Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw – nowy etap transformacji?

Lokalizacja: Polska,

21 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się konferencja „Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw – nowy etap transformacji?”.

Podczas konferencji przedstawione zostaną wypracowane w projekcie „Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach” narzędzia mające pomóc firmom w integrowaniu działań społecznie odpowiedzialnych z ich strategiami biznesowymi.

W dyskusji podniesione zostanie pytania:
Czy i w jaki sposób przedmiotem SOP powinny być społeczne bariery rozwoju gospodarczego w Polsce?
Kto jest adresatem problemów wynikających z raportu Polska 2030″ Czy tylko państwo, szkoła, samorządy?