kwi 09 2010

Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena

Lokalizacja: Polska,

W dniach 24-26 maja 2010 r. we Wrocławiu Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie organizują IV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem konferencji.

W tym roku w programie, poza obradami, przewidziane są również warsztaty dla uczestników konferencji prowadzone przez organizacje partnerskie.

Zakres tematyczny:

  • Metodyka badań z zakresu społecznej odpowiedzialności
  • Sposoby oraz narzędzia pomiaru i oceny działalności społecznie odpowiedzialnej organizacji
  • Raportowanie społecznej odpowiedzialności
  • Teoretyczne ugruntowanie problematyki społecznej odpowiedzialności
  • Czynniki stymulujące i destymulujące rozwój społecznej odpowiedzialności organizacji
  • Społeczna odpowiedzialność organizacji jako dyscyplina naukowa i działalność praktyczna
  • Problemy we wdrażaniu i realizacji prospołecznych aspektów działalności organizacji

Rada programowa:
Prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Prof. dr hab. Bożena Klimczak
Prof. dr hab. Barbara Kożuch
Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka
Prof. dr hab. Jan Lichtarski
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Prof. dr hab. Zdzisław Pisz
Prof. dr hab. Piotr Płoszajski
Dr Bolesław Rok
Prof. dr hab. Marian Strużycki
Prof. dr hab. Adam Szałkowski

Partner merytoryczny: CSR Consulting
Partner: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Patroni medialni: CSRinfo, Odpowiedzialne Inwestowanie