paź 03 2007

Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Od pojedynczych inicjatyw do wspólnego działania

Lokalizacja: Polska,

15 października 2007 roku w Centrum Zielna w Warszawie przy ul. Zielna 37 w sali Warszawa – Berlin odbędzie się ogólnopolskie forum pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Od pojedynczych inicjatyw do wspólnego działania „.

Celem Forum jest zainicjowanie publicznej debaty wokół wyników pierwszego badania dokumentującego stan rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce. Raport „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Wstępna Analiza” przedstawia w sposób kompleksowy działania instytucji i organizacji popularyzujących społeczną odpowiedzialność biznesu, a także podejmuje próbę analizy warunków upowszechnienia zasad i praktyk CSR w Polsce. Przeprowadzone badania wskazują, że podstawowym warunkiem wzmocnienia podstaw społecznej odpowiedzialności polskiej gospodarki jest systematyczna współpraca administracji publicznej, liderów politycznych, przedstawicieli mediów, związków zawodowych i największych organizacji pracodawców.

Organizatorzy ufają, że forum będzie doskonałą możliwością do podjęcia dyskusji nad obrazem wyłaniającym się z badań nad społeczną odpowiedzialnością biznesu w Polsce i zawartymi w raporcie rekomendacjami. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele administracji rządowej i przedsiębiorcy, a także reprezentanci związków zawodowych, organizacji pozarządowych, mediów oraz instytucji akademickich. Rozpoczętą podczas konferencji dyskusję organizatorzy planują kontynuować i pogłębiać podczas cyklu moderowanych spotkań roboczych.

09.00 – 09.30 Rejestracja
09.30 – 09.40 Otwarcie Forum i przedstawienie głównych założeń projektu UNDP na rzecz CSR – Anna Darska, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
09.40 – 09.55 Społeczna odpowiedzialność biznesu w działaniach administracji rządowej – Kazimierz Kuberski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
09.55 – 10.10 Czy Sojusz na rzecz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest możliwy w Polsce? – Henryka Bochniarz, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
10.10 – 10.25 Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu. Polska a inne kraje Europy – prof. Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu
10.25 – 10.45 Krytyczne spojrzenie na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Wnioski z badań – dr Bolesław Rok, Iwona Kuraszko, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
10.45 -11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 11.10 Jak rząd może wspierać rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu? Przewodnik wdrażania CSR – Jacek Wojciechowicz, Bank Światowy
11.10 – 11.20 Praktyka CSR w Polsce na przestrzeni ostatnich 5 lat. Wnioski z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu – Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
11.20 – 11.30 Wybory konsumenckie i społeczna odpowiedzialność biznesu. Wnioski z badań UOKIK – Marek Niechciał, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
11.30 – 11.40 Rezultaty Good Company Ranking – Dorota Goliszewska, Manager Magazin
11.40 – 13.10 Panel dyskusyjny: Jak przyspieszyć rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce? Wspólna odpowiedzialność – wspólne działanie Uczestnicy: Kazimierz Kuberski, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Jacek Męcina, PKPP Lewiatan; Katarzyna Grzeszczyk, Krajowa Izba Gospodarcza; Grzegorz Piskalski, Fundacja CentrumCSR.PL; Jerzy Brniak, BP Polska; Sławomir Sikora, City Handlowy; Kamil Wyszkowski, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce Prowadzący: Bolesław Rok
13.10 – 13.20 Zamknięcie Forum i przedstawienie dalszych działań UNDP w ramach projektu – Paulina Kaczmarek, Kamil Wyszkowski, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
13.20 – 14.20 Lunch

Organizatorami wydarzenia są:
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan