gru 05 2011

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Małopolsce – Kraków

Lokalizacja: Polska,

13 grudnia w Krakowie odbędzie się seminarium „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Małopolsce” organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Termin: 13 grudnia, godz. 10:00-15:00

Miejsce: Hotel Kossak przy Placu Kossaka 1 w Krakowie (sala B+C na VI piętrz)

Program

Segment wiedzy

9:30   Rejestracja uczestników

10:00 Powitanie gości

10:10 CSR i zrównoważony rozwój w Województwie Małopolskim

10:30 Prezentacja wyników badania „CSR wśród Małopolskich przedsiębiorstw”

10:50 Komentarz wyników badania

11:20 Przykłady wsparcia dla MŚP w zakresie CSR

  • Projekt Zielone Biuro
  • Akademia letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce
  • Projekt doradztwa i grantów dla MŚP prowadzony przez PARP

12:00 Przerwa kawowa

Segment inspiracji

12:30 Dobre praktyki w publikacji UMWM

12:45

  • Dobra praktyka MŚP ASTOR Sp. z o.o.
  • Dobra praktyka MŚP Kancelaria: Kaczor Klimczyk
  • Pucher Wypiór Adwokaci
  • Dobra praktyka Azoty Tarnów
  • Dobra praktyka BP Polska

13:30 Najczęściej popełniane błędy przedsiębiorstw angażujących się społecznie – CSRinfo

13:50 Jak rozpocząć działania CSR w przedsiębiorstwie – just-cause.pl

14:10 Panel dyskusyjny „Bariery i potencjalne szanse rozwoju CSR w MŚP”

15:00 Zakończenie i lunch