lut 22 2010

Społeczna odpowiedzialność biznesu przewagą konkurencyjną dolnośląskich przedsiębiorstw

Lokalizacja: Polska,

24 lutego Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu organizują konferencję „Społeczna odpowiedzialność biznesu przewagą konkurencyjną dolnośląskich przedsiębiorstw”.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu promującego koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, skierowanego do pracodawców, pracowników, organizacji zrzeszających pracodawców, związków zawodowych, instytucji administracji rządowej i pozarządowej z rejonu dolnośląskiego.

Termin: 24 lutego 2010 r. godz. 10-17
Miejsce: Hotel Patio przy ul. Kiełbaśniczej 24 we Wrocławiu

Wśród prelegentów będą m.in.:

  • Michał Wójcik – Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, polityk, poseł na Sejm RP V Kadencji,
  • Krzysztof Hus – Zarząd Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”,
  • dr inż. Marek Mielczarek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  • Zbigniew Ładziński – Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu