sie 24 2010

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na Podkarpaciu

Lokalizacja: Polska,

11 września w Sanoku odbędzie się konferencja poświęcona prezentacji wniosków raportu przygotowanego w ramach projektu Fundacji Karpackiej Polskiej pt. „Społeczna odpowiedzialność firm (CSR) w Regionie Karpackim”. Dodatkowo przedstawione zostaną przykłady „dobrych praktyk”.

Zasadnicze przesłanie raportu jest dla Podkarpacia korzystne: lokalna społeczność biznesowa stosunkowo chętnie podejmuje dobrowolne działania mające na celu wzrost pomyślności mieszkańców Regionu. Jest to zjawisko niezwykle cenne i warte propagowania. Należy zwrócić uwagę na korelację działań z zakresu społecznego zaangażowania biznesu z polityką rozwoju regionalnego oraz fakt, iż tego typu działania mogą być częściową odpowiedzią na wiele z problemów Podkarpacia, np. stosunkowo niski poziom zaufania do biznesu, słabość instytucji dialogu pomiędzy aktorami społecznymi, negatywne tendencje na rynku pracy.

Wśród prelegentów konferencji znajdują się przedstawiciele społeczności biznesowej Podkarpacia, instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz eksperci z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Konferencja odbędzie sie w Sanoku w Hotelu Sanvit pod adresem ul. Łazienna 1 o godzinie 9.00 11 września 2007.