sie 06 2007

Społeczna odpowiedzialność biznesu a współpraca z krajami rozwijającymi się

Lokalizacja: Polska,

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych serdecznie zaprasza na warsztaty organizowane w ramach „Akademii Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju i Demokracji”. Spotkanie odbędzie się 17 września w Warszawie, w godzinach: 15.00–19.00.

Społeczna odpowiedzialność biznesu a współpraca z krajami rozwijającymi się – zaangażowanie sektora prywatnego w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju to warsztaty skierowane do przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń biznesowych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji państwowej (resorty gospodarki, finansów, transportu, spraw zagranicznych). Maksymalna liczba uczestników: 30 osób.

Spotkanie poprowadzi dr Paweł Bagiński – absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (2000 r.), w 2006 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Od 2000 r. pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie od początku współtworzył polski system pomocy rozwojowej, odpowiadał za współpracę z ONZ, OECD (Komitetem Pomocy Rozwojowej – DAC), a od 2004 r. – z UE oraz opracowywał roczne programy polskiej pomocy. Autor kilkunastu artykułów naukowych i publicystycznych nt. międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i pomocy rozwojowej.

Uczestnicy warsztatu zapoznają się z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), pomocy rozwojowej oraz powiązań pomiędzy działalnością gospodarczą sektora prywatnego a rozwojem gospodarczym i społecznym w skali regionalnej i globalnej. W trakcie spotkania omówione zostaną motywy zaangażowania firm w przedsięwzięcia społeczne, ekologiczne i prorozwojowe, przykłady projektów rozwojowych przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, a także negatywne aspekty działalności biznesu w krajach rozwijających się. Przedyskutowane zostaną także możliwości zaangażowania polskiego sektora prywatnego w rozwiązywanie globalnych i lokalnych problemów rozwojowych oraz współpraca firm z organizacjami pozarządowymi, instytucjami międzynarodowymi, bilateralnymi agencjami pomocowymi i ośrodkami naukowo-badawczymi.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na adres polskapomoc@msz.gov.pl najpóźniej do dnia 5 września 2007 r.

Informacja z potwierdzeniem udziału w warsztatach zostanie przesłana pocztą elektroniczną do dnia 10 września 2007 r.