gru 07 2015

Sesja dialogowa „Ujawnianie danych pozafinansowych w raportowaniu zintegrowanym – korzyści, wyzwania, narzędzia”

Lokalizacja: Polska,

Realizatorzy projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050 – Ministerstwo Gospodarki, Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają 7 grudnia 2015 r. do udziału w międzynarodowym wydarzeniu dotyczącym raportowania zintegrowanego.

Spotkanie organizowane jest w wyniku współpracy z Międzynarodową Radą na Rzecz Sprawozdawczości Zintegrowanej (International Integrated Reporting Council, IIRC) w ramach inicjatywy IIRC dla regionu Europy Środkowej IR Technology. Jest to projekt, którego celem jest rozwój technologii informatycznych wspierających zintegrowane zarządzanie i raportowanie. Podobne sesje odbywają się równolegle w Amsterdamie, Chicago, Kopenhadze i Tokio.

Podczas spotkania w Warszawie odbędzie się dyskusja m.in. wokół następujących zagadnień:

  • wyzwania związane z przebiegiem procesu raportowania w organizacji, zwłaszcza
    z procesem zbierania danych,
  • integracja systemów IT służących gromadzeniu danych finansowych i pozafinansowych,
  • czynniki wspierające rozwój raportowania zintegrowanego.

Wnioski z dyskusji będą stanowiły wkład do tworzonego przez IIRC dokumentu „Strategia rozwoju nowych technologii na rzecz raportowania zintegrowanego” (Technology Blueprint), który zostanie opublikowany w pierwszym kwartale 2016 r. przez IIRC.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli firm posiadających doświadczenie
w raportowaniu danych pozafinansowych oraz raportujących w sposób zintegrowany. Zapraszamy również firmy, które w najbliższej przyszłości planują wprowadzanie sprawozdawczości pozafinansowej. Państwa doświadczenia oraz obserwacje będą stanowić cenny wkład w dyskusję.

W celu uczestnictwa w spotkaniu prosimy o kontakt najpóźniej do 3 grudnia 2015 r. na adres: mkrawczynska@deloittece.com, kom: +48 881 956 229.

Udział w spotkaniu będzie możliwy po potwierdzeniu ze strony organizatorów.

Program spotkania

09.30 – 10.00 Rejestracja

10.00 – 10.10 Powitanie, wprowadzenie

10.10 – 10.25 Znaczenie raportowania zintegrowanego z perspektywy administracji publicznej – Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Gospodarki

10.25 – 10.45 Inicjatywa IIRC: przedstawienie projektu „IR Technology” oraz dotychczasowych wyników prac – Olivier Servais, IIRC

10.45 – 11.05 Business case wdrażania nowych technologii na rzecz rozwoju sprawozdawczości pozafinansowej i zintegrowanej – Irena Pichola, Deloitte

11.05 – 11.20 Wprowadzenie do części dyskusyjnej – Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Deloitte, Magda Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

11.20 – 11.30 Przerwa

11.30 – 13.00 Sesja dialogowa/dyskusja – Moderatorzy IIRC i Deloitte

13.00 – 13.30 Podsumowanie dyskusji – Moderatorzy IIRC i Deloitte

13.30 – 13.45 Droga do zintegrowania – jakie pytania warto sobie zadać? -Irena Pichola, Deloitte Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Gospodarki

13.45 – 14.00 Zakończenie