cze 13 2013

Seminarium: Zasady dobrego grantodawstwa – współpraca z beneficjentami

Lokalizacja: Polska,

Forum Darczyńców zaprasza na seminarium pt. „Zasady dobrego grantodawstwa – współpraca z beneficjentami”, które odbędzie się 13 czerwca 2013 r. w Warszawie. Jest to drugie z cyklu ośmiu seminariów organizowanych w ramach projektu Forum Darczyńców na rzecz budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce.

13 czerwca o sztuce grantodawstwa opowie Rosien Herweijer z GrantCraft przy European Foundation Centre. GrantCraft to inicjatywa fundacji europejskich i amerykańskich na rzecz doskonalenia sztuki grantodawstwa: źródło wiedzy, wsparcia oraz platforma łącząca praktyków i ekspertów filantropii. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się przedstawicielki Fundacji Batorego, Fundacji PZU oraz Fundacji TVN „nie jesteś sam”. Seminarium będzie też okazją do dyskusji o tym, na jakich zasadach relacje fundacji z beneficjentami powinny się opierać, z jakimi problemami i dylematami borykają się grantodawcy.

Do udziału w seminarium zapraszamy szczególnie przedstawicieli fundacji korporacyjnych oraz biznesu zaangażowanego społecznie, jak i prywatnych fundacji i stowarzyszeń, które udzielają wsparcia finansowego innym organizacjom.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia części zgłoszeń na seminarium.

Aby zgłosić się na seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres kamilaw@forumdarczyncow.pl do dnia 7 czerwca 2013 r. (piątek). Informacja o wpisaniu na listę uczestników lub
na listę rezerwową zostanie przesłana do każdego indywidualnie do dnia 11 czerwca 2013 r.

Projekt pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: materiały organizatora