lis 23 2010

Seminarium „Wolontariat w solidarności międzynarodowej”

Lokalizacja: Polska,

3 grudnia w Warszawie odbędzie się Seminarium „Wolontariat w solidarności międzynarodowej” organizowane przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności oraz Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Wolontariat w solidarności międzynarodowej. Co zrobić z wolontariuszem w organizacji rozwojowej? Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z wolontariuszami, wymiana doświadczeń, dobre praktyki.

Seminarium odbędzie się 03.12.2010r. w Warszawie, w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, na ul. Bracka 20a.

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku z roku na rok nasz rząd przeznacza coraz większe fundusze na pomoc zagraniczną – na pomoc humanitarną, pomoc rozwojową i wspieranie demokracji. Wraz ze wzrostem funduszy w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych (administrowanych przez Departament Współpracy Rozwojowej) rośnie liczba i wartość projektów realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe.
Jednakże jednocześnie nie rośnie zaangażowanie polskiego społeczeństwa w te działania. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewielkie wykorzystanie wolontariatu w pracy polskich organizacji na rzecz solidarności międzynarodowej i brak praktycznych wzorców dla organizacji, które chciałyby je wdrożyć.

Spotkanie to ma być próbą rozwiązania tego problemu. Będzie miało ono charakter warsztatowo-seminaryjny. Do udziału zostaną zaproszone organizacje z całego kraju, a także wolontariusze działający w Instytucie Globalnej Odpowiedzialności.

Celem spotkania jest podzielenie się doświadczeniami i refleksjami na temat włączania wolontariuszy w działania organizacji, a także, aby zaprezentowanie praktycznych wskazówek do pracy z nimi.

Seminarium jest zorganizowane w ramach projektu „Wolontariat w solidarności międzynarodowej”. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.