kwi 08 2010

Seminarium Wolontariat pracowniczy – nowe perspektywy dla prospołecznych działań

Lokalizacja: Polska,

14 kwietnia Fundacja Ziemia gościnna dla wszystkich organizuje bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców i pracowników firm zainteresowanych koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu  „Wolontariat pracowniczy – nowe perspektywy dla prospołecznych działań”. Celem projektu jest promocja wolontariatu pracowniczego jako formy działania społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz jako obszaru dla partnerskiej współpracy biznesu i organizacji pomocowych. Ponadto, projekt ma na celu stworzenie przestrzeni do nawiązywania współpracy pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi.

Projekt kierowany jest do osób z województwa mazowieckiego:

  • Przedsiębiorców (właścicieli firm, kadry zarządzającej, działów HR i PR)
  • Pracowników firm
  • Przedstawicieli organizacji pomocowych (organizacje pozarządowe oraz państwowe instytucje pomocy społecznej)

Program seminarium:

  1. Koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility), formy działań społecznie odpowiedzialnego biznesu
  2. Wolontariat pracowniczy – definicja, możliwe obszary działań oraz praktyka w polskich firmach, m.in. w Grupie TP, BGK, Cadbury Wedel
  3. Wolontariat pracowniczy jako forma rozwoju kompetencji pracowników, integracji zespołów pracowniczych oraz wdrażania partycypacyjnego stylu zarządzania
  4. Dobre praktyki wolontariatu pracowniczego – gość specjalny (przedstawiciel firmy realizującej program wolontariatu pracowniczego)

Termin: 12 kwietnia 2010 r., godz. 10-13:30.

Miejsce: al. Jerozolimskie 6, Warszawa, IV piętro, sala 414 lub 402

W ramach projektu odbywa się również bezpłatny COACHING (konsultacje indywidualne) dla przedsiębiorców,  pracowników firm zainteresowanych planowaniem i organizowaniem prospołecznych działań na rzecz środowiska lokalnego (w tym wdrażaniem wolontariatu pracowniczego) oraz budowaniem pozytywnych relacji z interesariuszami.

Dodatkowe informacje: (22) 216-93-62 w godz. 9-13 lub 605 242 192.