sty 05 2010

Seminarium „Sustainable Emerging Markets”

Lokalizacja: Świat,

W dniu 3 marca 2010 r. w Londynie odbędzie się seminarium „Sustainable Emerging Markets” poświęcone zagadnieniu długoterminowych inwestycji w krajach rozwijających się.

Seminarium, organizowane przez Responsible Investor Events, zgromadzi akcjonariuszy, zarządzających aktywami i doradców inwestycyjnych w celu przedyskutowania kwestii związanych ze społecznie odpowiedzialnym inwestowaniem.