maj 23 2016

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i etyka w biznesie – perspektywa praktyczna i teoretyczna

Lokalizacja: Polska,

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zaprasza do udziału w seminarium: „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i etyka w biznesie – perspektywa praktyczna i teoretyczna”.

Seminarium odbędzie się 23 maja 2016 w siedzibie Izby w Katowicach przy ul. Opolskiej 15, o godzinie 17.00.

Podczas seminarium zaproszeni eksperci wygłoszą 15-minutowe referaty. Po każdym wystąpieniu przewidziany jest czas na dyskusję.

Referaty

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – między zobowiązaniami moralnym a PR-em – prof. PŚ dr hab. Aleksandra Kuzior, prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Etyczny lider sektora „makro” – wyzwania i możliwości (perspektywa własnych doświadczeń) Adrian Piekacz, Dyrektor ds. Operacyjnych i Ekonomicznych – Pion Prezesa Zarządu, Advicom Spółka z o.o., członek Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Realia stosowania CSR – korzyści i zagrożenia na przykładzie przedsiębiorstwa z grupy MSP – Maria Wojtas-Klima, Dyrektor Operacyjny, Sevitel Spółka z o.o., Wiceprezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Marka osobista jako nierozłączny element etyki w biznesie na przykładzie jednoosobowej działalności gospodarczej – Violetta Stelmach, właścicielka mikroprzedsiębiorstwa, członek komisji rewizyjnej Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Rejestracja

Szczegóły dotyczące seminarium na stronie organizatora.

Zgłoszenia do 18 maja drogą e-mailową na adres: mrus@rig.katowice.pl