lut 15 2010

Seminarium: „Społeczna odpowiedzialność biznesu – jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma”

Lokalizacja: Polska,

W dniu 31 marca 2010 r. Uniwersytet Łódzki organizuje seminarium „Społeczna odpowiedzialność biznesu – jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma” w ramach programu „Uniwersytet Łódzki dla pracodawców”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem merytorycznym wydarzenia.

Termin: 31 marca 2010 r.
Miejsce: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, P.O.W 3/5, aula D-208, Łódź

Seminarium powinno odpowiedzieć na pytania:

 • Dlaczego firmom i uczelniom wyższym powinno się opłacać wzmacnianie wzajemnych relacji?
 • Czy uczelnia może być kluczowym interesariuszem dla firmy?
 • Co powinno przyświecać relacjom pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwem?
 • Jak budować skuteczną strategię współpracy z uczelnią wyższą?
 • Jakie korzyści dla firmy wynikają z udziału w pracach rady biznesu (pracodawców)?

Program seminarium*:
9.15 Rejestracja
Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z pracodawcami
10.00 10-10 Rozpoczęcie seminarium – Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Rektor UŁ
10.10-10.20 Wystąpienia: Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzka
Włodzimierz Fisiak – Marszałek Województwa
10.20-10.50 Wystąpienie
Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – wyzwania stojące przed uczelniami i środowiskiem biznesu – dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

10.50-11.40 Społeczna odpowiedzialność firm na rzecz środowiska akademickiego – dobre praktyki Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Moderator: Prof. dr hab. Bogdan Gregor, Prorektor UŁ ds. ekonomicznych

 • „L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki” – Maria Majdrowicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej,
 • L’Oréal Polska
 • „Akademia Augustowska – Akademia Wiedzy” – Magdalena Szumna, CSR & Communication Manager, British American Tobacco Polska
 • „Grasz o staż” – Anna Budzich, Koordynator Konkursu, PricewaterhouseCoopers

Dyskusja
11.40-12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.00 Panel dyskusyjny
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu po łódzku – przykłady dobrych praktyk we współpracy firm z uczelniami
Moderator: Krzysztof Wolski, Doradca Rektora UŁ

 • „Jak Infosys BPO inwestuje w młode kadry?” – Anna Tumidajewicz, Dyrektor ds. Procesów Finansowo-Księgowych Infosys BPO Europe
 • „Promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży akademickiej. Konkurs na Biznesplany Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pod mecenatem Fundacji BRE Banku” – Maria Magdalena Winconek, Rzecznik prasowy Fundacji BRE Banku
 • „Współpraca z łódzkim środowiskiem akademickim Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź” – Sylwester Szymalak, Prezes Stowarzyszenia Klub 500 – Łódź
 • Rozwój programu „Młodzi w Łodzi” – Teresa Białecka-Krawczyk, Dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi
 • Prezentacja programu współpracy z biznesem Akademii Muzycznej im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi – Prof. AM dr Tomasz Król, Kierownik Biura Promocji Akademii Muzycznej w Łodzi

13.00-13.45 Panel dyskusyjny
Moderator: Krzysztof Wolski, Doradca Rektora UŁ

 • Dlaczego warto tworzyć Rady Pracodawców na wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego?
 • „Rada Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ – 7 lat doświadczeń” – Przewodniczący Rady: Prof. dr hab. Ewa Walińska, Dziekan Wydziału Zarządzania oraz Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes PKF Consult
 • „Doświadczenie z budowania relacji między Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ a jej otoczeniem – koncepcja wydziałowej Rady Biznesu” – Przewodniczący Rady: Arkadiusz Majsterek, Właściciel Domu Jubilerskiego A&A, A&A Golf Club oraz dr Agnieszka Kurczewska, Sekretarz Rady

13.45 Podsumowanie seminarium – Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Rektor UŁ
14.00-15.00 Lunch i networking z towarzyszeniem muzyków Akademii Muzycznej im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi

* organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w ostatecznym programie seminarium

Uczestnicy konferencji:

 • przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych
 • przedstawiciele władz poszczególnych wydziałów;
 • przedstawiciele samorządu studentów i kół naukowych;
 • władze samorządowe miasta i województwa;
 • pracownicy akademiccy.