wrz 15 2008

Seminarium pt. „Społeczne otoczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych”

Lokalizacja: Polska,

Polska Agencja Informacjii Inwestycji Zagranicznych wspólnie z CentrumCSR.PL oraz Ministerstwem Gospodarki zapraszają na seminarium pt. „Społeczne otoczenie Specjalnych Stref Ekonomicznych”. Seminarium odbędzie się 30 września w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki (Plac Trzech Krzyży 3/5).

Celem seminarium jest promocja Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych, jednego z podstawowych standardów strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR – corporate social responsibility) obszaru, który nabiera coraz większego znaczenia w budowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a grupami ich interesariuszy. Jego celem jest również poszukiwanie najlepszych praktyk z zakresu budowania przez zagranicznych inwestorów, ulokowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), relacji ze swoimi interesariuszami (np. lokalna społeczność, lokalna administracja, pracownicy).

Wśród panelistów konferencji znajdują się przedstawiciele Zarządzających oraz Inwestorów z Katowickiej oraz Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polskiej Akcji Humanitarnej, Podkarpackiej Izby Gospodarczej, Uniwersytetu Opolskiego, Polskiego Instytutu Dyrektrów, oraz przedstawiciele organizatorów. Konferencję otworzą Pan Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, oraz Pan Paweł Wojciechowski, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.