kwi 23 2008

Seminarium pt. „Przedsiębiorczość społeczna na rzecz rozwoju lokalnego. Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych”

Lokalizacja: Polska,

Seminarium odbędzie się 25 kwietnia 2008 r., w sali konferencyjnej Fundacji im. St. Batorego w Warszawie ul. Sapieżyńska 10a, w godz. 10.00-16.00

Seminarium organizuje Fundacja NADZIEJA w ramach projektu: „Zobaczcie nowy Lisków – upowszechnienie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doswiadczeń PIW EQUAL”.

W ramach seminarium organizatorzy proponują spojrzenie na zagadnienia zawiązane z ekonomią społeczną z perspektywy doświadczeń trzech dużych projektów EQUAL’owskich realizowanych w różnych rejonach Polski.

Głównym celem przyświecającym seminarium będzie próba odpowiedzi na pytanie, co dalej z przedsiębiorstwami ekonomii społecznej i jakie są szanse na ich rozwój na większą skalę.