cze 18 2008

Seminarium pt. „CSR a prawa człowieka. Kultura organizacyjna firmy, równouprawnienie, etyka rynku pracy”

Lokalizacja: Polska,

W dniach 28-29 czerwca br. odbędzie się w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach czwarte w ramach projektu „Śląska Akademia CSR i współpracy międzysektorowej” spotkanie. Tym razem seminarium będzie poświęcone tematyce: „CSR a prawa człowieka. Kultura organizacyjna firmy, równouprawnienie, etyka rynku pracy”.

Czwarte, a zarazem ostatnie przed wakacjami spotkanie, skupi się wokół tematyki praw człowieka w miejscu pracy i ich relacji z koncepcją CSR. Wśród omawianych zagadnień znajdą się także m. in.: kultura organizacyjna firma, etyka rynku pracy w Polsce (na przykładzie jednego z sieci hipermarketów) i równouprawnienie płci.

Harmonogram 8 spotkań w ramach Akademii dostępny na stronie www.haus.pl.