gru 13 2009

Seminarium „Organizacje obywatelskie a społeczna odpowiedzialność biznesu”

Lokalizacja: Polska,

W dniu 16 grudnia 2009 r. odbędzie się seminarium podsumowujące projekt „Organizacje obywatelskie a biznes. Wzmocnienie polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego uczestniczących w debacie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce i Europie” Fundacji CentrumCSR.

Uczestnicy seminarium przedstawią swój pogląd na znaczenie CSR w Polsce, działania swoich organizacji, a także postarają się odpowiedzieć na pytanie o rolę jaką powinny odgrywać organizacje obywatelskie.

Seminarium odbędzie 16 grudnia 2009 w godzinach 10 – 12.30 w Warszawie, Centrum Zielna, Sala Europa.