lut 26 2016

Seminarium naukowe „Sprawiedliwy handel a zrównoważony rozwój”

Lokalizacja: Polska,

Katedra Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krakowska Szkoła Biznesu zapraszają na Seminarium naukowe poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

26.02.2016, Prof. UEK dr hab. Grażyna Śmigielska wygłosi referat pt. „Sprawiedliwy handel a zrównoważony rozwój”.

Dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. UEK jest pracownikiem Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki handlu, w szczególności tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa detaliczne, a w ostatnich latach również koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw handlowych  i zagadnieniach Fair Trade.  Wyniki swoich badań z tego zakresu prezentowała m.in. na międzynarodowych  konferencjach: Marketing Trends w Wenecji (2009),  The International Conference Trade Perspectives 2012, Trade in the Context of Sustainable Development (Zagrzeb 2012),  BASIQ 2015, New Trends in Sustainable Development and Consumption ( Bukareszt 2015)  oraz  na 43rd Annual ASAC Conference w Halifaxie. Z ważniejszych publikacji w tej tematyce należy wymienić: The Role of Retailers in Developing Healthy Lifestyle in Poland – rozdział w książce wydanej przez Emerald w 2013 roku,  Fair Trade in Sustainable Development: the Potential for Fairtrade Market Growth in Poland (współautorki: A. Dąbrowka i M. Radziukiewicz) opublikowany w Amfiteatru Economic  w 2015 roku,  współautorstwo rozdziału w książce Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers  wydanej w wydawnictwie Palgrave Macmillan również w 2015.

Miejsce spotkań

Seminarium odbywa się w godz. 11.00-13.00 w Katedrze Filozofii, pok. 44a, piętro IV, ul. Rakowicka 16, Kraków.

Osoby zamierzające po raz pierwszy uczestniczyć w seminarium proszone są o potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie karty zgłoszeniowej na adres e-mail: filozofia@uek.krakow.pl