gru 11 2014

Seminarium: „Jak wzmocnić konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw społecznych?”

Lokalizacja: Polska,

Przedsiębiorczość społeczna w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Nie tylko dzięki powstającym coraz to nowym spółdzielniom socjalnym, ale także organizacjom pozarządowym wykorzystującym narzędzia rynkowe do osiągnięcia celów społecznych. Temu rozwojowi ilościowemu towarzyszy również dyskusja na temat kierunku rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz kształtu systemu wsparcia dla inicjatyw z tego obszaru, który przyczyniałby się do wzrostu konkurencyjności tych podmiotów na rynku.

Jakie są czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych w Polsce, a jakie bariery utrudniające rozwój tych podmiotów? W jaki sposób wzmacniać konkurencyjność i innowacyjność inicjatyw z tego obszaru? Jak mierzyć wpływ społecznych przedsiębiorstw społecznych? Jak wygląda obecne planowanie rozwoju ekonomii społecznej w Polsce w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz działań na poziomie europejskim? Odpowiedzi na te i inne pytania chcielibyśmy poszukać wspólnie z Państwem w trakcie seminarium. Nasze rozważania rozpoczniemy od prezentacji wyników badań przedsiębiorstw społecznych, które Instytut realizował przez ostatnie cztery lata.

Kiedy: 11 grudnia 2014, Warszawa

Gdzie: Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5 lok. 22, Warszawa

Program seminarium

10:15 – 10:30          Rejestracja uczestników

10:30 – 10:50          Otwarcie seminarium – Izabela Przybysz , Instytut Spraw Publicznych (ISP)

10:50 – 11:30          Czynniki sukcesu przedsiębiorstw społecznych – dr hab. Ewa Bogacz –Wojtanowska,  ISP

11:30 – 13:30          Panel dyskusyjny: W jaki sposób wspierać konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw społecznych?

 Agnieszka Orzechowska, Nesst

Paulina Ograbiasz,  Spółdzielnia PANATO

                                    Elżbieta Zasińska, Spółdzielnia Socjalna ISSA

Prowadzenie: Tomasz Schimanek, ISP

13:30  – 14:00         Dyskusja

14:00 – 14:30          Lunch

Źródło: informacja prasowa