wrz 13 2007

Seminarium inaugurujące inicjatywę „Raporty społeczne 2007”

Lokalizacja: Polska,

Nagrody za raporty z zakresu zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego.

Jak raportować aktywność w zakresie CSR?

Po co firmie Raport Społeczny?
Jakie są trendy raportowania na świecie?
Czy znasz dobre praktyki raportowania na świecie?

„Raporty społeczne 2007” – Nagrody za najlepsze raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego to nowa inicjatywa na rynku polskim mająca na celu upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, skierowana do firm publikujących raporty ze swojej aktywności w tym obszarze. Inicjatywa ta – mająca na świecie ponad piętnastoletnią tradycję – zostanie w tym roku po raz pierwszy podjęta w Polsce. Projekt powstał na naszym rynku w wyniku współpracy PricewaterhouseCoopers, ACCA Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i CSR Consulting. Organizatorzy zapraszają na seminarium inaugurujące konkurs.

19 września br., godz. 9.30 – 12.00
siedziba firmy PricewaterhouseCoopers, Warszawa, Al. Armii Ludowej 14

9.15 | Recepcja dla gości

9.30 | Powitanie i przedstawienie inicjatywy Raporty społeczne 2007 – Irena Pichola (PricewaterhouseCoopers)

9.45 | Potrzeba raportowania i jej znaczenie dla przejrzystości gospodarki – prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers i współzałożyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE

10.00 | Raportowanie społeczne na świecie i w Polsce – prezentacja Małgorzata Greszta (CSR Consulting), Mirella Panek-Owsiańska (Forum Odpowiedzialnego Biznesu)

10.20 | Dobre praktyki raportowania i wyzwania dla firm w opracowaniu raportów – Douglas Grier (PricewaterhouseCoopers)

11.20 | Prezentacja założeń konkursu – Irena Pichola (PricewaterhouseCoopers), Małgorzata Sawicka (ACCA Polska)

11.30 | Pytania i dyskusja z uczestnikami

12.00 | Zakończenie, kawa, ciastka

Informacje o konkursie Raporty społeczne 2007 dostępne na stronie www.raportyspoleczne.pl

Wstęp bezpłatny po zgłoszeniu udziału na email: mariusz.mlodawski@pl.pwc.com do 17.09