gru 01 2010

Seminarium dot. społecznej odpowiedzialności biznesu i idei flexicurity

Lokalizacja: Polska,

W dniach 8-9 grudnia w Sosnowcu odbędzie się seminarium dot. społecznej odpowiedzialności biznesu i idei flexicurity w ramach projektu „Elastycznie i odpowiedzialnie – promocja dobrych praktyk w województwie śląskim”.

Seminarium dotyczy idei społecznej odpowiedzialności biznesu (I dzień) oraz idei flexicurity (II dzień) i skierowane jest głównie do przedsiębiorców, ale także pracowników przedsiębiorstw, przedstawicieli organizacji pracodawców i innych interesariuszy. Zagadnienia omawiane w trakcie seminarium są niezwykle ważne, szczególnie w czasach kryzysu.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 6 grudnia 2010 roku. Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Czas i miejsce:
8-9 grudnia 2010 roku, początek: 9:00
Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu
ul. Kościelna 16, 41-200 Sosnowiec