wrz 06 2018

Seminarium „Crowdfunding i Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) w projektach kulturalnych i społecznych

Lokalizacja: Polska,

Era nowych technologii to również epoka nowoczesnych sposobów komunikacji; cyfryzacji towarzyszy rozwój nowatorskich metod, które pozwalają na dotarcie zarówno do odbiorców, jak i potencjalnych mecenasów. Jednym z wyznaczników profesjonalizacji przedstawicieli sektorów kultury, kreatywnego i społeczeństwa obywatelskiego jest zdolność do dostosowania i wykorzystania tych instrumentów do własnych potrzeb. Crowdfunding pozwala jednocześnie na poszerzenie kręgu odbiorców oferty oraz pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie nowych inicjatyw; Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) stanowi z kolei formę mecenatu, która, uwzględniając dobro społeczne, tworzy nowe sieci powiązań na linii biznes – kultura – społeczeństwo.

6 września 2018 w Warszawie odbędzie się organizowane przez programy “Europa dla obywateli” oraz Kreatywna Europa seminarium, które poświęcimy tym trendom.

Praktycy i teoretycy crowdfundingu oraz CSR wskażą zarówno sposoby funkcjonowania i możliwości wykorzystania tych koncepcji, jak i przykłady dobrych praktyk. Wspomnieć należy, że metody te wpisują się dodatkowo w założenia europejskiej polityki społeczno-kulturalnej, wśród których, obok wspomnianej już profesjonalizacji, znajdują się również innowacyjność, wzmacnianie potencjału sektorów oraz rozwój publiczności.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie organizatorów.