sie 19 2010

Seminaria: „Zarządzanie wiekiem jako sposób na kryzys”

Lokalizacja: Polska,

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza na seminaria dla pracodawców i osób odpowiedzialnych za politykę personalną firm i instytucji poświęcone zagadnieniom zarządzania wiekiem, organizowane w ramach projektu „Zysk z dojrzałości”. Najbliższe warsztaty odbędą się w Poznaniu 30 marca i we Wrocławiu 31 marca br.

Warsztaty są  kolejnymi z cyklu bezpłatnych, regionalnych spotkań dla przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych kwestią strategicznego zarządzania wiekiem. Podczas spotkań pracodawcy i organizatorzy seminariów wspólnie spróbują odpowiedzieć na pytania: Jakie korzyści mają pracodawcy z zatrudniania pracowników po pięćdziesiątce? Jak zarządzać zróżnicowanym wiekowo zespołem pracowniczym? Czy zarządzanie wiekiem to sposób na kryzys?

Seminaria to kolejny etap projektu „Zysk z dojrzałości” realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, niezależną organizację pozarządową, działającą m.in. na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50 plus. Seminaria „Zysk z dojrzałości” są jedną z nielicznych tego typu inicjatyw w Polsce, która stanowi okazję do poznania tematu zarządzania wiekiem, jobcoachingu i mentoringu, a także wymiany doświadczeń i analizy dobrych praktyk polskich i zagranicznych. Najbliższe seminaria odbędą się w Poznaniu (30 marca), Wrocławiu (31 marca), kolejne  w Lublinie (16 kwietnia) i Szczecinie (20 kwietnia).

W trakcie seminariów uczestnicy poznają koncepcję zarządzania wiekiem i workability (zdolności do pracy) od strony teoretycznej i praktycznej, ocenią przykłady wprowadzenia programów dla osób 50plus w polskich firmach.  Poznają także najciekawsze doświadczenia europejskie w tym obszarze, które zaprezentuje Tom Hussi, trener z Finnish Institute of Occupational Health (Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego), który opowie o rozwiązaniach europejskich.

Z czasem, gdy pokolenie z wyżu demograficznego zbliża się do emerytury, powstaje zagrożenie braku pracowników. Ważne jest zrozumienie przez społeczeństwo ogromnego znaczenia potrzeby wydłużenia lat pracy. Gdy pracownik przechodzi na emeryturę, nie tylko tracimy podatek dochodowy, ale dodatkowo podnoszą się wydatki związane z emeryturą, za które płaci całe społeczeństwo. W Finlandii prowadzimy aktywne rozmowy na temat połączenia produktywności organizacji z dobrym samopoczuciem pracowników. Jedną z ważnych korzyści modelu efektywności pracy jest to, że działa ona w określonych ramach opartych na jasnych dowodach – innymi słowy zbudowana jest wokół wyników badań naukowych. Fińskie podejście oraz model wzbudził zainteresowanie w wielu krajach Unii, a my wielokrotnie prezentowaliśmy je podczas różnych spotkań – podkreśla Tom Hussi.

W ramach projektu odbyły się już seminaria w Warszawie, Krakowie, Olsztynie oraz Łodzi. Wzięło
w nich udział ponad 100 przedstawicieli instytucji i firm wielu branż. Podczas seminariów, zdecydowana większość osób wskazała, że dalszy rozwój zawodowy jest dla nich tak samo ważny jak na początku kariery. Wśród korzyści, wymienianych przez uczestników, jakie odnosi firma wdrażająca program Aktywizacji Pracowników 50plus, znalazły się: prestiż, zaangażowanie pracowników, wymiana doświadczeń, ciągłość firmy – jej historii i zdarzeń, oraz atmosfera bezpieczeństwa zatrudnienia.

Działania związane z zarządzaniem wiekiem poprawiają wizerunek organizacji jako pracodawcy odpowiedzialnego. Jest to również główna korzyść przy zdobywaniu utalentowanych pracowników – dodaje Tom Hussi.

Jednym z istotnych elementów seminariów jest możliwość wspólnej rozmowy na temat tego, co i jak w zakresie zarządzania wiekiem można zrobić tu i teraz.

Pracodawcy świetnie rozumieją potrzeby osób 50 plus, wiedzą także jakie korzyści mogą wynikać z ich zatrudniania. Problem przed którym stoją, to jak w polskich warunkach gospodarowania, na które nakłada się obecne spowolnienie gospodarcze, te korzyści osiągnąć, jak efektywnie wprowadzać zarządzanie wiekiem w firmach – zauważa Tomasz Schimanek, ekspert projektu.- Staramy się pomóc im ten problem rozwiązać, pokazując, jak to zrobili inni. Dodatkowym wsparciem być może będą działania skierowane do pracodawców w ramach rządowego programu „Solidarność pokoleń” – działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ – dodaje Schimanek.