gru 12 2021

See&Say dla NGO’s – sektor kreatywny na rzecz organizacji pozarządowych

Patronat medialny portalu odpowiedzialnybiznes.pl

SAR i Klub Twórców Reklamy – inicjatorzy projektu See&Say skierowanego do młodych twórców zorganizują warsztaty, których celem będzie wsparcie polskich organizacji pozarządowych. Uczestnicy – przedstawiciele partnerskich agencji, m. in: VMLY&R, 180heartbeats + Jung von Matt, BBDO – opracują projekty dla wybranych NGO’s podczas 3-dniowego warsztatu w dniach 10-12 grudnia.  Akcji patronuje OdpowiedzialnyBiznes.pl.

Projekt See&Say dla NGO’s jest odpowiedzią na szereg potrzeb płynących ze strony obu środowisk zaangażowanych w projekt. Organizacje społeczne na co dzień borykają się z brakiem zasobów niezbędnych do rozwijania swoich działań misyjnych, natomiast z obserwacji przedstawicieli branży komunikacji marketingowej wynika, że ci często bardzo utalentowani młodzi twórcy są zupełnie nieprzygotowani do podejmowania pracy w środowisku, w którym chcieliby zdobywać doświadczenie. Młodzi ludzie w swoich wypowiedziach wyjątkowo często podkreślali, że nawiązanie znajomości z osobami działającymi na rynku, a także poznanie specyfiki działalności danej branży, są dla nich najważniejszymi korzyściami z projektu See&Say.

Tegoroczny projekt, który odbędzie się w dniach 10-12 grudnia, ma połączyć potencjał najlepszych młodych artystów z potrzebami NGO’s. Młodzi kreatywni pracować będą nad projektami dla wybranych organizacji pozarządowych z różnych obszarów, obejmujących 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ. 4 grupy warsztatowe, składające się z 5-10 uczestników z różnych dziedzin, projektować będą produkty lub tworzyć rozwiązania problemów dla organizacji zgłoszonych do programu. Każda z grup pracować będzie dla 1 wybranej organizacji pozarządowej.

Nabór organizacji zainteresowanych udziałem w projekcie odbywa się na stronie >>

NGO bez względu na wielkość, a także obszar działania będzie miał możliwość zgłoszenia na warsztatach See&Say zapotrzebowania na projekty lub rozwiązania. Spośród zgłoszonych podmiotów wybrane zostaną 4 organizacje, dla których będą tworzyć młodzi artyści. Każda z nich będzie mogła wskazać kilka obszarów problematycznych.

Szczegóły i zgłoszenia na  stronie >>

Źródło: Materiały organizatora