maj 26 2008

Są miejsca na bezpłatne warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Centrum Naukowo-Społecznym GSK

Lokalizacja: Polska,

Już 30 maja i 6 czerwca każdy chętny będzie mógł zdobyć bezcenne umiejętności ratowania życia. W te dni w godzinach 17:00 – 20:00 w Centrum Naukowo-Społecznym GlaxoSmithKline przy ul. Władysława Węgorka 20a (była Miczurina) odbędą się bezpłatne Warsztaty Udzielania Pierwszej Pomocy.

Chętni mogą się zgłaszać pod numerem telefonu (061) 8601085 lub 504 110 453. Organizatorem warsztatów jest firma GlaxoSmithKline (GSK) wraz z Polskim Zrzeszeniem Ratowników Medycznych (PZRM).

Uczestnicy szkolenia ćwiczyć będą przeprowadzanie podstawowych zabiegów ratujących życie, czyli ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz resuscytację krążeniowo-oddechową (wg aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji BLS). Poznają również zasady postępowania w wybranych stanach zagrożenia zdrowia i życia (napad drgawek, oparzenia, złamania, zadławienia, krwotoki itp.)

Umiejętności ratowania życia oraz zachowania w sytuacjach zagrożenia są szczególnie ważne podczas sezonu wakacyjnego. Właśnie wtedy, w czasie zwiększonej aktywności fizycznej oraz na wyjazdach, pomoc częściej okazuje się niezbędna – mówi Jakub Rychlik, ratownik medyczny prowadzący szkolenie.

Spotkanie jest ciekawym połączeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej. Wykład przeplatany jest pozorowanymi akcjami ratowania życia oraz ćwiczeniami na fantomie. Każdy uczestnik wychodzi ze szkolenia z niezbędną wiedzą, ale przede wszystkim umiejętnościami.

Warsztaty zostały przeprowadzone bardzo profesjonalnie i ciekawie. Dały mi poczucie bezpieczeństwa i pewności, że w razie potrzeby nie będę bezradny. Zachęcam wszystkich do udziału. To trzy godziny, które mogą dać komuś całe życie – mówi Szymon Koszel, uczestnik zajęć.

Szkolenia prowadzą ratownicy medyczni, członkowie Polskiego Zrzeszenia Ratowników Medycznych, którzy na co dzień jeżdżą w zespole podstawowym karetki

Zgodnie z polskim prawem każdy jest obowiązany udzielić pomocy ofierze wypadku chyba, że groziłoby to jemu śmiercią czy ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Jak w praktyce stosować się do przepisów? Dlaczego własne bezpieczeństwo jest najważniejsze? Kiedy musimy udzielić pomocy a kiedy nie powinniśmy się zbliżać do poszkodowanego? – na te pytania chętnie odpowiedzą prowadzący.