gru 07 2018

Równość w biznesie. Bezpłatne szkolenia dla firm w całej Polsce

Lokalizacja: Polska,

Organizatory projektu „Równość w biznesie” zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach  „Równość = bezpieczeństwo”. Szkolenie jest ważne dla wszystkich przedstawicieli/przedstawiciel ek firm średnich (zatrudnienie między 50 a 249 osób), którym zależy na tworzeniu miejsca pracy wolnego od mobbingu i dyskryminacji oraz na budowaniu nowoczesnej firmy.

Szkolenie jest skonstruowane tak, by odpowiedzieć na wątpliwości oraz wesprzeć w codziennej pracy zarówno właścicieli/ właścicielki, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników, ale także każdego, kto pracuje w danym miejscu i ma poczucie, że w obszarze równości firma nie działa jeszcze doskonale.

Co dostajesz uczestnicząc w szkoleniu?

 • Skondensowaną, przygotowaną w przystępnej formie dawkę wiedzy,
 • Przykłady działań pomocne we wprowadzaniu zmian w firmie,
 • Rozwiązania gotowe do wykorzystania:Certyfikat udziału w szkoleniu dla osoby uczestniczącej,wzór regulaminu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,
  wyciąg z przepisów dotyczących równego traktowania,
 • ankietę do oceny miejsca pracy,
 • narzędzie do mierzenia luki płacowej,
 • pakiet wydrukowanych plakatów promujących równość szans w miejscu pracy
 • równościowy pakiet informacyjny dla (nowo)zatrudnionych osób
 • Certyfikat udziału w szkoleniu dla osoby uczestniczącej
 • Certyfikat udziału w szkoleniu dla firmy, potwierdzający jej zainteresowanie tematyką tworzenia miejsca pracy równych szans*

*Certyfikat zostanie przyznany firmie, jeśli w szkoleniu stacjonarnym wezmą udział min. dwie osoby lub co najmniej jedna weźmie udział w szkoleniu stacjonarnym i co najmniej jedna w kursie e-learningowym, o którym informacje można znaleźć na stronie: www.rownoscwbiznesie.info. Dodatkowym warunkiem jest przygotowanie krótkiego raportu o planowanych lub podjętych działaniach równościowych.

Terminy i lokalizacje:

Gdańsk
14 listopada 2018

Warszawa
15 listopada 2018

Białystok
16 listopada 2018

Toruń
21 listopada 2018

Szczecin
30 listopada 2018

Kraków
1 grudnia 2018

Łódź
5 grudnia 2018

Poznań
7 grudnia 2018

Szkolenia i narzędzia, które on zawiera są całkowicie bezpłatne

Więcej informacji >>