lis 07 2007

„Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w kreowaniu konkurencyjności regionu Górnego Śląska. Model CSR jako instrument skutecznego zarządzania regionalnego”,

Lokalizacja: Polska,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje polsko-niemiecką konferencję regionalną CSRegion nt. „Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w kreowaniu konkurencyjności regionu Górnego Śląska. Model CSR jako instrument skutecznego zarządzania regionalnego”, która odbędzie się 20 listopada br. w Gliwicach.

Konferencja, przygotowywana we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta, Samorządem Miasta Gliwice, Regionalnym Centrum Biznesu i Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, będzie kolejnym etapem realizacji międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej inicjatywy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i jego partnerów pt. „Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska”, stanowiąc jednocześnie podsumowanie rezultatów jej rocznego funkcjonowania. Naszym celem jest propagowanie idei odpowiedzialnego biznesu w kontekście zarządzania regionem na rzecz wzrostu jego konkurencyjności, zaś w dalszej perspektywie – stworzenie sprzyjających warunków dla współpracy międzysektorowej, zrzeszającej przedstawicieli różnych grup interesariuszy z regionu Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców.

Konferencja regionalna adresowana jest do społeczności lokalnej oraz przedstawicielek/li wszystkich sektorów życia społeczno-gospodarczego. Szczególnie zależy nam na obecności sygnatariuszy aktu finalizującego powstanie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, obecności środowisk akademickich, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do nawiązania pierwszych kontaktów między tymi sektorami, a w konsekwencji doprowadzi do ich trwałej współpracy na rzecz rozwoju regionalnego. Konferencję wzbogaci otwarta dyskusja panelowa nt. „CSR w strategii przedsiębiorstw Górnego Śląska” z udziałem zaproszonych przez nas panelistek/ów.

Swój udział w konferencji zapowiedzieli m.in.: Prezydent Gliwic, Zygmunt Frankiewicz; Dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Ferdynand Morski; prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Piotr Wojaczek; dyrektor generalny Siemens Polska Region Pd., Robert Jaworski; dziekan Wydziału Zarządzania Zasobami Wyższej Szkoły Nauk i Sztuk Stosowanych (HAWK) w Getyndze, Ulrich Harteisen oraz dyrektor Agencji response, Arved Lüth.

Konferencja rozpocznie się 20 listopada (wtorek) o godz. 10:00 w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej przy ul. Rybnickiej 27.

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką CSR, a także te, którym nieobojętna jest przyszłość i rola regionu Górnego Śląska prosimy o telefoniczne lub pisemne potwierdzenie uczestnictwa do dnia 16 listopada br.