paź 08 2019

Relacje – nowy fundament rozwoju

Patronat Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Patronat medialny portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Relacje to motyw przewodni konferencji, która odbędzie się 8 października 2019r. w AMBEREXPO w Gdańsku. Organizatorzy zapraszają do dyskusji w ramach trzech bloków tematycznych: SOLIDARNY BIZNES – miasto w rozwoju, EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy oraz RELACJE W FIRMIE-IDEI: między człowiekiem, firmą i nauką. Wydarzenie zostało objęte patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl. 

Pierwszy blok – SOLIDARNY BIZNES – miasto w rozwoju – zainaugurują: wykład prof. Tomasza Szlendaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), w którym rozważaniom poddana zostanie kwestia otwartości i zaufania, wystąpienie Olgi Petelczyc (IIA Polska) o wartościach płynących z kultury organizacji oraz wystąpienie Jakuba Wojnarowskiego (ACCA). Następnie w gronie ekspertów różnych dziedzin, m.in. dr. Andre Helina (BDO), Pawła Orłowskiego (Międzynarodowe Targi Gdańskie), Marty Moksy (Olivia Business Centre), Dariusza Kubasika (SEVENET) oraz Mateusza Zmyślonego (OEES, Grupa ESKADRA) zastanowimy się nad wielowymiarową definicją miasta i dyskutować będziemy o solidarnym z miastem biznesie, który bierze odpowiedzialność za rozwój nie tylko infrastrukturalny, ale także wzmacnianie potencjału mieszkańców – rozwój ich kompetencji, kreatywności i społecznej odpowiedzialności. Dyskusję moderować będzie Dorota Sobieniecka-Kańska (Gdański Klub Biznesu).

W drugim bloku – EDUKACJA PRZEZ RELACJE – między i pomiędzy – pochylimy się nad wyzwaniami nowoczesnej edukacji. W zmieniającym się w ogromnym tempie świecie nie wystarczy „skończyć” szkołę, studia, nie da się zaplanować szczegółowo ścieżki edukacyjnej. Proces kształcenia jest ciągły, wymaga otwartego wejścia w różnorodność, interakcje i relacje z innymi – młodych ze starszymi, ludzi biznesu z artystami, naukowców z przemysłowcami, specjalistów jednej dziedziny z ekspertami całkowicie odmiennych branż. To właśnie edukacja „między i pomiędzy” różnymi ludźmi, różnymi światami. Swoim spojrzeniem na te kwestie podzielą się z uczestnikami m.in. prof. Cezary Obracht-Prondzynski (Uniwersytet Gdański) i dr  Aneta Chybicka (culture4grow). W tej części zaprezentuje się również INNO SQUAD – niezwykły projekt, przykład realnego archipelagu relacji, który wykiełkował na gruncie idei Open Eyes Economy. W temat wprowadzą nas dr Barbara Stepnowska (MBA Politechniki Gdańskiej) i Anna Grosiak (Siemens, Innovation Squad). Całość podsumują Ewa Sowińska (ESO Audit) i Robert Krool (Fundacja LifeSkills – Instytut Międzypokoleniowy).

W kończącym spotkanie trzecim bloku dotyczącym budowania relacji w biznesie, dyskutować będziemy o korzystaniu, które nie jest wykorzystywaniem. Wstępem do rozważań będzie rozmowa Artura Nowak-Gocławskiego (Fundacja Nienieodpowiedzialni) i Grzegorza Nawrockiego (dziennikarza) odpowiedzialności i etyce. W gronie przedsiębiorców, zastanowimy się, jak budować biznesy oparte na relacjach, poruszymy też temat budowania relacji bez dominacji jednej ze stron – czy to w relacjach zleceniodawca – zleceniobiorca, pracodawca – pracownik, dostawca usług – klient czy innych. Dyskusję poprowadzi Rafał Olesiński (Olesiński & Wspólnicy). Udział w niej wezmą m.in. Bartłomiej Świstak-Piotrowski, Konrad Ogar (Agencja Reklamowa WEBimpuls), Marta Kaługa (Leance). Tę część, skomentują dr Barbara Stepnowska (MBA Politechniki Gdańskiej) oraz Agata Kowalska (Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy).

Podczas wydarzenia zapraszamy wszystkich uczestników, gości, prelegentów do nawiązywania, budowania i wzmacniania relacji – relacji, które są nowym fundamentem rozwoju.

Organizatorami konferencji są: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolska Open Eyes Economy Hub.

termin: 8 października 2019r.

lokalizacja: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO,
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

Obowiązuje rejestracja 

źródło: info. pras.