sie 13 2010

Recykling pojazdów

Lokalizacja: Polska,

18 sierpnia w Warszawie odbędzie się konferencja na temat recyklingu pojazdów organizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Recyklerzy pojazdów profesjonalizują się a gminy nadal nie korzystają z publicznych dopłat do usuniętych wraków.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na konferencje prasową poświęconą:

  • 1% pożyczce preferencyjnej z umorzeniem dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu
  • pojazdów, instalacje odzysku lub recykling pojazdów,
  • raportowi nt. dofinansowania polskiego systemu recyklingu pojazdów,
  • wsparciu gmin zaangażowanych w oczyszczanie ulic z wraków porzuconych pojazdów (4 tys. zł do pojazdu).

Konferencja odbędzie się w dniu 18 sierpnia br. (środa) br. o godz. 11.00 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A.