mar 11 2019

Raportowanie niefinansowe

Lokalizacja: Polska,

11 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 (sala 4441A) w godz. 10:00 – 12:30 odbędzie się konferencja podsumowujące wypełnianie przez spółki obowiązku raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych za 2017 r. 

W 2018 r. największe spółki w Polsce po raz pierwszy obowiązkowo przedstawiły tzw. rozszerzone informacje niefinansowe. MF podjęło inicjatywę przeprowadzenia oceny realizacji ww. obowiązku i znalezienia w pierwszych raportach przykładów dobrych praktyk, które mogłyby pomóc podnosić poziom tej sprawozdawczości w kolejnych latach. W realizacji projektu Ministerstwo Finansów wsparły Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych/Fundacja Standardów Raportowania, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Komitet Standardów Rachunkowości oraz Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

W trakcie organizowanej przez MF konferencji przedstawiony zostanie końcowy raport prezentujący analizę tego jak spółki poradziły sobie z nowymi wymogami w zakresie raportowania informacji niefinansowych oraz wskazujący zidentyfikowane dobre praktyki.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się na stronie internetowej. Przebieg konferencji będzie można także śledzić online na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.