wrz 19 2011

Raportowanie CSR w Polsce 2010 – Warszawa

Lokalizacja: Polska,

27 września w Warszawie odbędzie się spotkanie „Raportowanie CSR w Polsce 2010” organizowane przez CSRinfo, w ramach którego przedstawione zostaną wyniki analizy CSRinfo.

Termin: 27 września 2011, godz. 11.00-12.30

Miejsce: Ethno Cafe w Państwowym Muzeum Etnograficznym, ul. Kredytowa 1 w Warszawie

Spotkanie jest bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona.

Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, które oprócz danych finansowych dostarcza szczegółowych informacji o wpływie społecznym i środowiskowym firmy, jest standardem oczekiwanym przez międzynarodowe środowiska inwestorskie i coraz popularniejszą praktyką na polskim rynku.

Spotkanie prezentuje polską praktykę i podejmuje dyskusję dotyczącą przyszłości raportowania pozafinansowego. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki analizy polskich raportów, opublikowanych w 2010 roku.

Program spotkania:

  • Jakie są trendy raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu (sustainability reporting) w Polsce? Wyniki analizy zaprezentuje Liliana Anam, Manager CSRinfo.
  • Mocne i słabe strony polskich raportów.
  • Jaka jest przyszłośd raportowania danych pozafinansowych?

Spotkanie poprowadzi Ewa Zamościoska, Konsultant, CSRinfo

Źródło: Materiały prasowe