sty 27 2016

Publikacja: „Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu”

Lokalizacja: Polska,

Patronat medialny portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Dziś swoja premierę miała książka pt. „Siła współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu”. Portal odpowiedzialnybiznes.pl jest patronem medialnym publikacji.

Temat poruszony w publikacji doskonale wpisuje się w dzisiejszą rynkową potrzebę rozwijania współpracy na różnych poziomach i między różnymi sektorami. Autorka – Marta Karwacka zgodnie ze swoimi wieloletnimi zainteresowaniami koncentruje się na charakterystyce relacji przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi, które jeszcze niedawno przybierały przede wszystkim formę transferu pieniędzy z biznesu do NGO’s. Od kilku lat coraz częściej jednak obserwujemy rozwój współpracy wymagającej większego, wielowymiarowego zaangażowania współpracujących ze sobą podmiotów. Autorka podkreśla ważną rolę wielosektorowych partnerstw w kreowaniu wartości   i realizowaniu odpowiedzialności społecznej przez biznes.

Jesteśmy świadkami kształtowania się słabo rozpoznanej dotąd przestrzeni, systematyzowania wiedzy oraz postępującego procesu wzajemnego uczenia się przez oba sektory, które z jednej strony są bardzo różne, ale z drugiej kompatybilne.

W książce Autorka stara się odpowiedzieć na pytania m.in. o motywy podejmowania przez przedsiębiorstwa współpracy z NGO’s, typy tych relacji oraz czynniki ułatwiające i utrudniające współpracę, co podparte zostało zarówno rozważaniami teoretycznymi jak również, przykładami różnych partnerstw oraz wynikami badań empirycznych.