wrz 09 2008

Przegląd reklamy społecznej

Lokalizacja: Polska,

Ruszyła druga edycja Przeglądu Reklamy Społecznej. Pierwszy pokaz odbył się 28 czerwca w Gdańsku podczas Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej, kolejny będzie miał miejsce w Warszawie 13 września w Kinie Muranów podczas V Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Program:
START: 13 września (sobota) godz. 10.30, KINO MURANÓW

 1. Wprowadzenie:
  1. Historia reklamy społecznej w Polsce
  2. Przygotowanie kampanii społecznej w praktyce – strategia i realizacja
  3. Efektywność kampanii społecznych, badania
 2. Pokaz kampanii społecznych z całego świata
 3. Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli agencji reklamowych, mediów, organizacji pozarządowych, agencji PR, badaczy koniec ok. godz. 16.00. Moderacja panelu:
  Moderacja panelu: Mirella Panek-Owsiańska

Założenia: Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił żywy rozwój reklamy społecznej w Polsce. Kampanie medialne wspierają wiele cennych społecznie inicjatyw, promują działania organizacji, instytucji i firm, które bez takiego wsparcia nie mogłyby spełnić swoich prospołecznych zadań. Dzięki profesjonalizującej się komunikacji marketingowej, dotyczącej prospołecznych projektów możliwe jest dotarcie z ich przekazem do szerokiej grupy odbiorców – zarówno beneficjentów bezpośrednich poszczególnych przedsięwzięć, jak i grup decydentów, sponsorów i całego społeczeństwa.

Cele projektu:

 • przybliżenie historii i genezy reklamy społecznej w Polsce i na świecie;
 • przedstawienie mechanizmów tworzenia profesjonalnych kampanii społecznych;
 • zapoznanie z wynikami badań skuteczności kampanii społecznych;
 • przedstawienie aspektu społecznej odpowiedzialności podmiotów zaangażowanych w prowadzenie kampanii społecznej;
 • przedstawienie najciekawszych dokonań w dziedzinie reklamy społecznej w Polsce i na świecie;