lip 24 2007

Przedstaw świat wolny od dyskryminacji. Ostatnia szansa na udział w konkursie fotograficznym European Photo Competition for Diversity

Lokalizacja: Polska,

Uczniowie i studenci ze wszystkich krajów Unii Europejskiej mają okazję przedstawić swoją twórczą wizję świata bez dyskryminacji nie tylko polskiej publiczności, ale także wszystkim obywatelom UE. Wystarczy wziąć udział w konkursie fotograficznym „Breaking Stereotypes” 2007, organizowany w ramach kampanii UE „Za Różnorodnością. Przeciw Dyskryminacji” oraz Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2007 roku. To już ostatni dzwonek, by w kreatywny sposób przekazać innym swój punkt widzenia.

Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, a także uczelnie przez nich reprezentowane otrzymają nagrody o łącznej wartości €9000. Zwycięska praca pojawi się na ulotkach i plakatach w całej Europie, stanowiąc tym samym ważny element promujący przekaz kampanii „Za Różnorodnością. Przeciw Dyskryminacji”.

“Naszym kluczowym zadaniem jest przeciwdziałanie dyskryminacji w UE, a konkurs fotograficzny “Breaking Stereotypes” stanowi idealną okazję do jego realizacji. Promuje korzyści płynące z różnorodności, a także daje studentom możliwość zaprezentowania swych umiejętności szerszemu gronu.” – powiedział Vladimir Špidla, Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Równych Szans.

Zwycięskie prace zostaną wybrane w sierpniu 2007 r. spośród 35 najlepszych zgłoszeń. 35 najlepszych zdjęć zostanie zaprezentowanych na wystawie w Brukseli, która następnie odwiedzi trzy stolice europejskie, skąd będą pochodzić zdobywcy pierwszych trzech miejsc. Zdjęcia, opatrzone informacją o ich autorach, zostaną również wydrukowane w specjalnym katalogu.

Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów i studentów zainteresowanych fotografią, którzy wykazując się twórczą inwencją, pragną przedstawić swoją wizję świata bez dyskryminacji. Jury europejskie, w skład którego wchodzą fotograficy, młodzi artyści oraz uznani specjaliści w dziedzinie projektowania i komunikacji, dokona wyboru najlepszych prac.

Wszelkie informacje dotyczące zasad uczestnictwa w konkursie fotograficznym można znaleźć w zakładce znajdującej się na głównej stronie internetowej kampanii „Za różnorodnością. Przeciw Dyskryminacji”.