lis 23 2010

Przedsiębiorca, Pracownik, Urzędnik, Konsument. Kogo dotyczy odpowiedzialny biznes

Lokalizacja: Polska,

1. grudnia br. w hotelu Marriott o godz. 10.00, odbędzie się konferencja „Przedsiębiorca, Pracownik, Urzędnik, Konsument. Kogo dotyczy odpowiedzialny biznes”. Wydarzenie to inauguruje projekt „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu” .

Podczas konferencji zostanie przedstawiony „Kodeks odpowiedzialnego biznesu”, zbiór zasad dla przedsiębiorstw chcących wdrażać strategię CSR.

Kodeks powstał w oparciu o wyniki największych w Polsce badań opinii publicznej, pracowników oraz otoczenia biznesowego przedsiębiorstw. Dzięki temu porusza najważniejsze problemy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, z jakimi zmagają się pracodawcy w Polsce.

W czasie konferencji odbędą się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy pod tytułem „Współpraca na rzecz odpowiedzialnego biznesu – czy to możliwe? Rola rządu, biznesu i społeczeństwa w kształtowaniu zaangażowania”. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli biznesu, Ministerstwa Gospodarki, mediów oraz organizacji społecznych. Podczas drugiego panelu Prezesi największych polskich przedsiębiorstw będą dyskutować na temat komunikacji wewnętrznej i odpowiedzialności wobec pracowników. Zakończenie konferencji przewidziane jest na godz. 14.30.