paź 21 2008

Projekt „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany” – inauguracja

Lokalizacja: Polska,

Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji inaugurującej projekt „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany”.

Program konferencji:

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników

10.30 – 10.45 Otwarcie konferencji – Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej

10.45 – 11.00 Wystąpienie Elżbiety Radziszewskiej, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

11.00 – 11.30 Prof. Małgorzata Fuszara, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych UW, założycielka Gender Studies UW
Socjologiczna geneza gender mainstreaming w Polsce

11.30– 12.00 Grzegorz Wrona, prawnik, Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Dialogu Publicznego im. Jana Karskiego
Rola prawa antydyskryminacyjnego w zakresie równouprawnienia

12.00– 12. 30 Prof. Magdalena Środa, Instytut Filozofii UW
Bariery na drodze do emancypacji kobiet

12.30 – 12.45 Maja Branka, trenerka „Idei Zmiany”
Prezentacja planowanych w ramach projektu szkoleń z zakresu równouprawnienia

12.45 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 14.30 Uroczyste zamknięcie konferencji – Michał Boni, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

14.30 Obiad

Projekt powstał w ramach Programu Ogólnego PROGRESS Komisji Europejskiej z działu „Równość kobiet i mężczyzn” i zakłada podniesienie świadomości pracowników administracji publicznej z zakresu horyzontalnej polityki społecznej – gender mainstreaming czyli wprowadzania perspektywy równości płci w obszar społeczny, polityczny i gospodarczy państwa. Gender mainstreaming od 1995 roku w ONZ, a od 1996 roku w Unii Europejskiej wyznacza kierunek polityki równościowej, a zarazem jest narzędziem zmiany w obszarze społecznym, polityki, ekonomii i kultury.

Konferencja odbędzie się w dniu 4 listopada br., o godz. 10.00, w gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3/5 (wejście boczne od strony ulicy Nowogrodzkiej) w Sali A. Bączkowskiego (I piętro).

Konferencja jest otwarta dla mediów.