lut 16 2011

Prezentacja Polskiego Raportu Social Watch 2010

Lokalizacja: Polska,

21 lutego w Warszawie odbędzie się Prezentacja Polskiego Raportu Social Watch 2010.

Termin: 21 lutego, godz. 16:00-19:00

Miejsce: Nowy Wspaniały Świat Warszawa, ul. Nowy Świat 63

Raport „Ubóstwo i wykluczenie społeczne” powstał dzięki współpracy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN PL).

Na ponad 200 stronach 20 artykułów, głosy ubogich i wykluczonych, raporty z badań, ekspertyzy i komentarze organizacji socjalnych i antydyskryminacyjnych.

Wśród tematów między innymi: feminizacja ubóstwa, dziedziczenie nierówności, ubóstwo dzieci, wykluczenie edukacyjne, bieda mieszkaniowa, zadłużenie rodzin, wykluczenie prawne, polityka antywykluczeniowa i pomoc społeczna.

Wydawca: Kampania Przeciw Homofobii.

Paneliści: dr hab. Ryszard Szarfenberg (EAPN PL), Cezary Miżejewski (EAPN PL, Konfederacja Pracy), dr Monika Zima (Kampania Przeciw Homofobii, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego).

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Szymielewicz (Polska Koalicja Social Watch, Fundacja Panoptykon).