sie 19 2010

Prezentacja drugiego wydania przewodnika „Bezpieczna Flota”

Lokalizacja: Polska,

27 września w siedzibie Banku Światowego w Warszawie odbędzie się prezentacja drugiego wydania przewodnika „Bezpieczna Flota”. Druga edycja ukazuje się w dwóch wersjach, jako „Przewodnik menadżera. Zarządzanie flotą samochodów służbowych” oraz jako „Przewodnik kierowcy flotowego”.

Celem „Przewodnika” jest syntetyczna prezentacja wiedzy Partnerów na temat działań i standardów, które zapobiegają wypadkom drogowym z udziałem samochodów firmowych. Począwszy od uwrażliwienia zarządów i kierownictwa na ryzyko związane z wywieraniem presji czasowej na pracowników użytkujących samochody firmowe (np. na reprezentantów handlowych, dostawców), po świadome kształtowanie polityki flotowej uwzględniającej m.in. prawidłowy dobór parku samochodowego, wyposażenie w niezbędne elementy bezpieczeństwa, dbałość o stan techniczny, wdrożenie wewnętrznych procedur i systemów kontroli, działania edukacyjne i cykliczne szkolenia kierowców.

Obecna edycja „Przewodnika” jest kolejnym krokiem Stowarzyszenia w całej serii działań, które mogą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach.