lis 29 2012

Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przepisy i praktyka stosowania – Gdańsk

Lokalizacja: Polska,

10 grudnia w Gdańsku odbędzie się konferencja pt. „Prawo antydyskryminacyjne  w Polsce – przepisy i praktyka stosowania” zorganizowana w ramach cyklu  „Rząd równych szans – administracja przeciw dyskryminacji” przez Biuro Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

Termin: 10 grudnia 2012 r.

Miejsce: aula  Akademii Muzycznej, ul. Łąkowa 1/2 , Budynek Czerwony,  II p., Gdańsk

Udział jest bezpłatny. Zasady rejestracji

Konferencja jest organizowana we współpracy z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego

PROGRAM

9.30 – 10.00 Rejestracja gości

10.00 – 10.30 Wystąpienia inauguracyjne

  • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania
  • Krzysztof Śmiszek, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

10.30 – 11.30 Prawo antydyskryminacyjne w praktyce – doświadczenia, oceny i rekomendacje
Prezentacje:

  • Perspektywa niezależnego organu do spraw równego traktowania – Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Perspektywa organizacji pozarządowych – Karolina Kędziora, Wiceprezeska Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, Koalicja na rzecz Równych Szans
  • Perspektywa rządu – Przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00- 13.30 Prawo antydyskryminacyjne w praktyce – doświadczenia, oceny i rekomendacje

Dyskusja panelowa
Moderator: Krzysztof Śmiszek, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego

  • Barbara Grabowska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
  • Marta Abramowicz, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
  • Witold Klaus, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej
  • Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Poznańskie Centrum Praw Człowieka, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
  • Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości (do potwierdzenia)

13.30 – 14.15 Dyskusja

14.15 – 14.30 Podsumowanie konferencji
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania

14.30 – 15.30 Lunch, Akademia Muzyczna, Hotel Dom Muzyka, ul. Łąkowa 1/2