lip 02 2010

Prakseologiczne i etyczne aspekty przywództwa w biznesie

Lokalizacja: Polska,

21 października w Warszawie odbędzie się konferencja „Prakseologiczne i etyczne aspekty przywództwa w biznesie”.

Termin: 21.10.2010 r.
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa Warszawa, BUDYNEK  C, Al. Niepodległości 128 (róg ul.  Madalińskiego)

Organizatorzy:
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa
Towarzystwo Naukowe Prakseologii
Centrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Akademii Leona Koźmińskiego

Założenia programowe konferencji

Globalny kryzys finansowy, recesja gospodarcza, nadzwyczajne sytuacje spowodowane katastrofami naturalnymi lub technologicznymi skłaniają do refleksji nad rolą przywództwa w biznesie, zarówno w wymiarze prakseologicznym, jak i etycznym. Już z pobieżnych analiz i ocen źródeł i konsekwencji kryzysu finansowego lat 2008-2010 wynika, że dotychczasowy styl zarządzania, zwłaszcza w instytucjach finansowych, nie sprawdził się, a przynajmniej budzi wiele krytycznych uwag.

Organizatorzy zapraszają do wspólnego zastanowienia się nad fenomenem przywództwa w całej jego złożoności i wielowymiarowości, na wszystkich szczeblach zarządzania. Obok analiz osobowości liderów prowadzących swoje firmy do sukcesów finansowych ciekawe poznawczo mogą być te aspekty przywództwa, które ujawniły się w warunkach kryzysowych. Co wolno liderowi, czyli jakie są granice etyczne przywództwa? Jak motywować ludzi w warunkach kryzysu? Jak zmieniają się relacje ról przywódcy i menedżera? Jakie są typologie zachowań przywódczych – z perspektywy zarządzania i z perspektywy etycznej? Co wyróżnia przywództwo w zespołach wirtualnych? Czy przywództwo kobiet wyróżniają na tle przywództwa męskiego cechy istotne czy drugorzędne? Na ile etyczna infrastruktura sprawdziła się w sytuacji kryzysowej i co należy w niej zmieć? Z jakimi dylematami moralnymi spotkali się (albo ich nie dostrzegli) zarządzający w sytuacji kryzysowej i czy etyka pozwala na ich rozwiązanie?

 

PROGRAM

9.00

RECEPCJA

9.30 – 10.00

OTWARCIE KONFERENCJI

Profesor Wojciech Gasparski – Dyrektor Centrum Etyki Biznesu, Profesor Anna Lewicka Strzałecka – Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego, Dr Ryszard Banajski – Prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Andrzej Roter – Dyrektor Generalny KPF

10.00 – 12.00

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTERESARIUSZY RYNKU FINANSOWEGO

PANEL I

Wizja Zrównoważonego Rozwoju Dla Polskiego Biznesu – Wizja 2050

Prezentacja PwC

PANEL DYSKUSYJNY

Główny temat dyskusji – „Wizja 2050” a rozwój rynku finansowego w Polsce

Uczestnicy dyskusji: Ministerstwo Gospodarki, Rzecznik Praw Obywatelskich, CEBI, Akademia Koźmińskiego, Członek rządowego Zespołu ds. CSR, Det Norske Veritas, przedstawiciele praktyków rynku finansowego.

Moderator: Krzysztof Grabowski – Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 14.30

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTSTYTUCJI FINANSOWYCH

PANEL II

Kodeksy etyczne i standardy CSR – przykłady, stosowanie i znaczenie dla rynku

Prezentacja PwC

Współczesna rola nadzorcy rynku finansowego

Prezentacja Komisji Nadzoru Finansowego – (w trakcie potwierdzania)

Panel dyskusyjny:

Główny temat dyskusji – nadzór czy samoregulacja, zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym i w obszarze regulacji jako odpowiedź na zjawiska kryzysowe ostatnich lat, zasady dobrych praktyk – moda czy konieczność, koniec prymatu sprzedaży?

Uczestnicy dyskusji: Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, UOKiK, Expander Advisors S.A., Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, przedstawiciele praktyków rynku finansowego (przedstawiciele rynku bankowego, SKOK, firm pożyczkowych, zarządzających wierzytelnościami, ubezpieczeń).

Moderator: PwC

14.30 – 15.30

UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU

Przewodniczący Jury Konkursu – dr Bolesław Rok, CEBI, Akademia Leona Koźmińskiego

15.30

Zakończenie Konferencji

Lunch